OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia Duszpasterskie

  1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Świadomi naszej odpowiedzialności za misje jednoczymy się w tym dniu z polskimi misjonarzami i swą modlitwą, postem, ofiarą wspieramy ich wysiłki misyjne. Od lat ofiary zbierane w II niedzielę Wielkiego Postu stanowią jałmużnę na misje i przeznaczamy je na wsparcie działalności polskich misjonarek i misjonarzy. Jest to fundusz krajowy, z którego Dzieło Pomocy Ad Gentes pomaga 1700 misjonarzom w realizacji ich posługi ewangelizacyjnej, medycznej, charytatywnej i edukacyjno-wychowawczej. Ofiary będzie można składać do skarbony przy wyjściu z kościoła.
  2. Baranki z białej czekolady na stół wielkanocny w cenie 10 zł oraz prasę katolicką można nabyćw zakrystii.
  3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w III Niedzielę Wielkiego Postu – 3 marca i potrwają do środy 6 marca.
  4. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątek o godzinie 900 i 1900, oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 1700.
  5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek spowiedź od godz. 1700.
  6. W czasie Wielkiego Postu kancelaria w piątek będzie nieczynna.
  7. Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii. W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do ministerstwa w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jak informuje Ministerstwo:https://www.gov.pl/web/edukacja/prace-domowe-i-srednia-ocen-w-szkolach-publicznych-projekt-nowelizacji-rozporzadzenia-ministra-edukacji-skierowany-do-konsultacji-i-uzgodnien, konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br. Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową: sekretariat.dkopp@men.gov.pllub kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa. Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej: https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow?mibextid=xfxF2i
  8. Zapowiedzi przedślubne: Filip Wiktor Engel – Małgorzata Nieróbca.

 

 

 

 

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Kontakt:

 

Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Stanisława Kostki
ul. Hubska 91
50-501 Wrocław

tel. 71 367 43 82

email: skostka.archidiecezja.wroc@gmail.com

 

Nr konta bankowego:

19 2030 0045 1110 0000 0382 9420