ŻYWY RÓŻANIEC

„Odmawiajcie Różaniec” – z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w Lourdes, Fatimie i wielu innych miejscach. Tą prośbę Matki Bożej podejmują członkowie „Żywego Różańca”, którzy codziennie biorą różaniec do ręki, aby rozważać swoją tajemnicę różańcową.Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu - Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: "Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę"

 

Żywy różaniec - dziś tak popularny - założyła sługa boża Paulina Maria Jaricot, w Lyonie 1926 roku. Zatwierdził go papież Grzegorz XVI w 1832 roku. Licząc się z sytuacją współczesnego człowieka, że jest on wieczne zagoniony i zapracowany, wpadła założycielka na pomysł, aby zobowiązać członków do odmawiania jednej tylko dziesiątki różańca każdego dnia. Na to stać każdego, nawet najbardziej zajętego pracą chrześcijanina.

Obecnie do żywego różańca należą miliony osób w Polsce i na świecie.Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

 

Obowiązki członków Żywego Różańca: 

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),•
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października) 
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W PARAFII 

RÓŻA II
pw. NMP Królowej Polski

 

Zelatorka: Barbara Lasoń

 

Członkinie: p. Barbara, p. Zofia,
p. Alicja, p. Katarzyna, p. Janina,
p. Danuta, p. Elżbieta, p. Irena,
p. Danuta, p. Janina, p. Józefa,
p. Halina, p. Małgorzata, p. Maria,
p. Barbara, p. Helena, p. Bożena,
p. Barbara, p. Izabela, p. Genowefa 

RÓŻA VI
pw. Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia

 

Zelatorka: Regina Majchrzak

 

Członkinie: p. Regina, p. Genowefa,
p. Wiktoria, p. Jadwiga, p. Teresa,
p. Maria, p.Lidia, p. Józefa,
p. Krystyna, p. Janina, p. Stefania,
p. Stanisława, p. Anna, p.Felicja,
p. Gertruda, p. Daniela, p. Henryka,
p. Elżbieta, p. Maria, p. Teresa,
 

 

Świętej pamięci członkinie VI Róży:
śp. Anna, śp. Michalina, śp. Pelagia

śp. Michalina, śp. Zofia, śp. Jadwiga

śp. Stefania

Kontakt:

 

Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Stanisława Kostki
ul. Hubska 91
50-501 Wrocław

tel. 71 367 43 82

email: skostka.archidiecezja.wroc@gmail.com

 

Nr konta bankowego:

19 2030 0045 1110 0000 0382 9420