W tym roku
w naszej parafii zmieniamy formę przygotowania do
I Komunii św.

 

 

Program przygotowujący będzie skupiać się przede wszystkim na pracy z Rodzicami i obejmować szereg spotkań, mający na celu przygotowanie rodziców do pogłębienia wiary swoich dzieci.

 

 

 

                                           Pytania dotyczące I Komunii św. prosimy kierować na adres:

1komunia.skostka@gmail.com